Privacyverklaring

De wet AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Privacywet) gaat op 25 mei 2018 definitief in werking.

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

  1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en
  2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

 

Als Voetreflexologe heb ik reeds een A4-tje moeten tekenen bij de Bond van Europese Reflexologen, voor geheimhouding van uw gegevens bij een behandeling

De gegevens die verteld worden door u, over uw gezondheid o.a., schrijf ik, indien nodig, op een schema of een kaart.
Ik bewaar niets daaromtrent op de pc of laptop m.b.t tot  een behandel plan of informatie.

Dit geldt ook voor informatie betreffende de Bloesem Remedies en Cel zouten, stenen, massages en cursussen.

Voor de email adressen, factuur informatie, adres gegeven, gemaakte foto’s tijdens een workshop of consult en telefoon nummers  geldt het volgende;
Ik zal deze alleen gebruiken, voor het doel dat wij samen hebben afgesproken en niet aan derden verstrekken, verkopen of mondeling doorgeven. Bij diefstal of vermissing zal ik u gelijk informeren. Hier rust ook een meldplicht op naar de AVG instanties.

error: Deze inhoud is beveiligd