Metamorfosemassage

Metamorfose massage is een heerlijke zachte massage in onbaatzuchtige liefde aan voeten, handen en het hoofd. Dit komt overeen met het bewegen, het handelen en het denken van de mens. De metamorfose therapie is ontstaan vanuit de voet reflexzonetherapie, door de arts Robert St.John uit Californië U.S.A. Robert Saint John noemde zijn ontdekking ‘Prenataaltherapie’. Gaston Saint Piere werkte de techniek verder uit en noemde het metamorfosemassage.

Metamorfosemassage kan (net als voetreflex) een ondersteuning zijn bij verlies, rouw, scheiding of een veranderingsproces. Ook kan het goed ingezet worden bij de begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsprobleem. Het belangrijkste uitgangspunt is ‘ruimte scheppen’ zodat de levensenergie zijn werk kan doen. Zoals een zaadje dat aarde nodig heeft om uit te groeien naar wat het in essentie is: een plant, struik of boom, kan een metamorfosemassage je helpen vorm te geven aan wie je in werkelijk bent. De massage duurt ongeveer een uur.